top of page

SVK: Šťavnaté ovocie aj na stene? Môže byť! Mňam, mňam, mňam....
Pomocou plagátu sa deti naučia nielen rôzne druhy ovocia ale natrénujú si aj základné farby.

Je navrhnutý a vytlačený na Slovensku. Plagát nie je hračka a slúži ako dekorácia. Balené v papierovom tubuse označenom byHANA nálepkou.

 

ENG: Juicy fruit on the wall, too?! Can be! Yummy, yummy, yummy .... Tutti frutti poster helps your children learn different types of fruit and  practice the basic colors.

Designed and printed in Slovakia and packed in a paper tube branded with byHANA sticker. This poster is not a toy and serves as a decoration only.

Tutti frutti poster

9,90 €Price
  • Tlač/Printed: Eco-friendly paper, 250g/m2

bottom of page