SVK: Toto je abeceda poster, počúvaj ako hovorí: „A, B, C !“. Veľmi milý a farebný plagát, ktorý pomocou minimalisticky ilustrovaných písmen učí deti abecedu.

Je navrhnutý a vytlačený na Slovensku. Plagát nie je hračka a slúži ako dekorácia. Balené v papierovom tubuse označené byHANA nálepkou.

 

ENG: This is the Alphabet poster, wait and listen, it is telling you something: "A, B, C!". Lovely and colorful poster that thanks to minimalistically illustrated letters teaches children the alphabet.

Designed and printed in Slovakia and packed in a paper tube branded with byHANA sticker. This poster is not a toy and serves as a decoration only.

Abeceda poster - 1st edition

8,90 €Price
  • Jazyk/Languages: SVK, ENG

    Tlač/Printed: Eco-friendly paper, 200g/m2

    Rozmery/Size: 420x594 mm